Perforare cu tehnică diamantată

În industria construcțiilor civile sau industriale, perforarea cu tehnica diamantată este cea mai sigură metodă de a străpunge materiale precum cărămida, BCA, bolțari prin carotare uscată și mai ales beton, beton armat (pereți, planșee, stâlpi), beton precomprimat (grinzi, prefabricate) prin carotare umedă. Aceste metode nu produc zgomote puternice sau vibrații și nu afectează structura de rezistență.

Carotarea este realizată folosind “tehnologia diamantată umedă”. Avantajele acestei tehnologii sunt: prețul (de cele mai multe ori se ajunge la un raport cost/metru de tăiere mai mic comparativ cu alte tehnici) și viteza de realizare a lucrării. Un alt avantaj al carotării este impactul redus pe care îl produce în timpul execuției, datorită absorbției, cu un aspirator conectat la mașina de perforat, a materialului rezultat din perforare precum și a apei utilizate. Acest lucru ne permite să executăm astfel de lucrări și în încăperi finisate și în utilizare.

Folosind această tehnică se execută găuri în beton armat, cărămidă, plăci, stălpi, BCA etc.

Diametrele găurilor executate de către firma noastră sunt de 50 – 70 – 100 – 120 – 160 mm.

Terax S.R.L., realizează lucrări prin carotare pentru:

– perforări în pereți și planșee din beton armat pentru conducte și cabluri de instalații sanitare, electrice sau de gaze;
– carotare în beton pentru probe;
– găuri pentru ancore și ancorare;
– detectare poziție armături în elemente beton armat;
– găuri pentru coșuri de centrale sau hote de bucătărie/ventilații;
– alte lucrări.